Работилница за студенопресовани сокове

Адрес на производство:
България, обл. Русе,
с. Николово, ул. Елин Пелин 15
имейл: info@gradinajuice.com
телефон: 0886 400 492